November 2-4, School of the Spirit, Rochester, NY

November 18th- Kingdom Gathering, Syracuse, NY

December 2-10- Pakistan

February- Tanzania, Africa- with Pastor Ibrahim Imbagachti